Home

Aurskrinneblom

  Arabidopsis petraea ( Cardaminopsis arenosa )
Northern rock-cress
Strandtrav
Klippe-sandkarse
Foto Kristin Vigander Hulderstien Sjoadalen aug 2012 Foto Kristin Vigander Hulderstien Sjoadalen aug 2012 Foto Kristin Vigander Hulderstien Sjoadalen aug 2012
   
Latinsk navn
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika Flerårig, med lange, krypende og svært tynne underjordiske skudd. Snau eller oftest med gaffelhår nederst. Stengel liggende eller opprett, ofte mer mørkefiolett enn grønn. Rosettblad avlange, grovtannet eller buktfliket med liten endeflik. Stengelblad nesten hele, smale og butte. Kronblad hvite eller lyst rødfiolette, 3-7 mm lange.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Sandskrinneblom
Utbredelse og voksested Grusør, rasmark og berg, ofte på magnesiumrikt berg.
Foto Kristin Vigander Hulderstien Sjoadalen aug 2012 Foto Kristin Vigander Hulderstien Sjoadalen aug 2012  
 
 
Foto Kristin Vigander Island juni 2019 Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019