Åkersennep

Home Sinapis arvensis
Charlock
Åkersenap
Ager-Sennep
Rikkasinappi
Foto Kristin Vigander Heistad juni 2005 Foto Kristin Vigander Heistad juni 2005 Foto Kristin Vigander Asker 31.mai 04
  Den virtuelle flora
Latinsk navn sinapis = sennep, arvensis av arvum = åkerland
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika Stengel nederst busthåret, iblant fiolettaktig, øverst forgrenet og kantet. Blad rent grønne, ru, de øvre lansettformete med grove tenner. Kronblad 7-10 mm. Skulpe 3-4 cm, snau eller iblant med spredte, utstående hår. Fruktskaft kort, fortykket.
Størrelse 30-70 cm
Andre som ligner Åkerkål, Veikarse, Vinterkarse Åkerkålens begerblad er mer opprette, mens åkersennepens begerblad spriker rett ut
Utbredelse
 
Foto Kristin Vigander Åkerøya juni 2020 Foto Kristin Vigander Åkerøya juni 2020