Home

Vinterkarse

Barbarea vulgaris
Winter-cress
Sommargyllen
Almindelig Vinterkarse
Peltokanankaal
Garðableikja
Foto Kristin Vigander Jar mai 2003 Foto Kristin Vigander Jar mai 2003 Foto Kristin Vigander Jar mai 2003

Vinterkarse er en fremmed art med svært høy risiko (SE) for norsk natur.

Latinsk navn Sta. Barbara var artilleristenes skytshelgen. Planten skal ha fått sitt navn fordi den ble brukt mot sår. vulgaris = alminnelig
Familie

Korsblomstfamilien

Karakteristika

2-årig, snau, øverst grenet. Grunnblad med 2-5 par fliker og kileformet endeflik. Stengelblad tannete, med ører. Kronblad 6-8 mm, lengre enn begerbladene. Skulpe 1,5-2,5 cm, bøyd, på utstående 4-7 mm langt skaft.

Størrelse 30-80 cm
Andre som ligner
Voksested Ugress i åker og eng, grøfter, veikanter og skrotemark. Berg og tørrbakke.
Utbredelse Vanlig i hele landet nrod til Vardø og Sør-Varanger. Vinterkarse er et moderne ugress, og har vokst her i landet siden 1700-tallet. Stor topp av duftende gull-gule blomster.
Forvekslingsarter Flere andre gule korsblomster kan forveksles med vinterkarse, men det er ingen andre planter med overvintrende bladrosett som har samme bladform som vinterkarse. Åkersennep Sinapis arvenis ligner.Men åkersennep er ettårig og mangler bladrosett, den har også hårete stengel i motsetning til den glatte stengelen hos vinterkarse.
Innholdsstoffer A- og C-vitamin
Spiselighet og bruk Toppskudd med blomsterknopper kan smørdampes som brokkoli. Unge blad brukes i salat eller kokt i suppe og grønne retter.
Foto Kristin Vigander Jar mai 2005 Foto Kristin Vigander Semsvannet mai 2010