Home

Åkerstorkenebb

  Geranium dissectum
Cut-leaved Crane's-bill
Fliknäva
Kløftet Storkenæb
Liuskakurjenpolvi
Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005 Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005 Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005
 

Åkerstorkenebb er rødlistet som sterkt truet (EN)

Latinsk navn Geranium avledet av gesk ord som betyr trane. Dissectum = istykkerskåret (dis = istykker, sectum = skåret), - henviser til de finflikete bladene
Familie Storknebbfamilien
Karakteristika Ett- eller toårig. Stengel veik, med nedvendte hår. og øverst med skaftete kjertelhår. Blad nyreformet, oftest 7-delte nesten inn til midten. Blomster åpen i kvast som ikke når over bladene. Blomsterskaft kortere enn støttebladet. Begerblad spirkende, broddspisse. Kronblad purpurrøde, dypt utrandet, 4.5-6 mm lange, og omtrent jevnlange med begerbladene. Frø gråbrune med ørsmå, dype groper.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Stankstorkenebb, Småstorkenebb, Askerstorkenebb
 
Foto Kristin Vigander Kreta april 2016 Foto Kristin Vigander Øland Nord juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland Nord juni 2009
 
 
Foto Kristin Vigander Menorca april 2017 Foto Kristin Vigander Menorca april 2017