Home

Bakkekløver

Trifólium montanum
Mountain clover
Foto Kristin Vigander OS Hovedøya juni 04 Foto Kristin Vigander OS Hovedøya juni 04 Foto Kristin Vigander OS Hovedøya juni 04

Bakkekløver er Oslos fylkesblomst. Den er i tilbakegang, og er fredet i Oslo. Rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn trifolium = treblad, montanum = fjell-
Familie Erteblomstfamilien
Karakteristika

Stengel opprett, ullhåret. Småblad med kvasse tenner i kanten, under hvithårete. Beger med hår. Gulhvit, sjelden rosa 7-9 mm lang krone, etter blomstringen gulbrun.

Størrelse 15-45 cm
Utbredelse ganske sjelden. Oslo og Eidanger
Andre som ligner Hvitkløver, alsikekløver
 
Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009