Home

Bekkekarse

  Cardamine amara
Large Bitter-Cress
Bäckbräsma
Vandkarse
Purolitukka
Foto Kristin Vigander Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Eidsberg juni 2013  
 
Latinsk navn Kardamon var grekernes navn på en karse. amara = bitter.
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika Jordstengler med mange utløpere. Stengel kantet, margfull. Blad blekgrønne, ikke i rosett, med 2-4 par småblad. 6-11 stengelblad. Kronblad 7-9 mm, hvite. Støvbærere lange med fiolette knapper. Skulpe 2-4 cm, 1-2 mm bred, skrått oppstående. Smaker bittert.
Størrelse 15-45 cm
Forvekslingsarter Andre karser,blant annet brønnkarse Rorippa palustris med gule blomster og rosettkarse Cardamine hirsuta med bitte små, hvite blomster. Alle karser er spiselige.
Voksested I nærheten av bekker, fuktige enger, i løvskog, grøfter og kratt i vannkanten.
Utbredelse Ganske vanlig på våt, næringsrik jord med bevegelig grunnvann. Kildedrag, sumpskog, skogbekker, grøfter.
Spiselighet og bruk Blader og blomser brukes o salat som krydder eller matpynt. Bekkekarse har sterkere smak enn engkarse.
 
Foto Kristin Vigander Lijordet mai 2003 Foto Kristin Vigander Øvre Eiker mai 2016 Foto Kristin Vigander Øvre Eiker mai 2016