Home

Blodstorkenebb

Geranium sanguineum
Bloody Cranes-bill
Blodnäva
Blodrød Storkenæb
Verikurjenpolvi
Foto Kristin Vigander juni 2007 Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002 Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002
 
Latinsk navn geranium er avledet av et gresk ord som betyr trane, sanguineum = blod
Familie  
Karakteristika

Store, blodrøde blomster som sitter enkeltvis, langstilkete. Frukt nebblignende, 3-4 cm lang.

Høyde 15-60 cm
Andre som ligner Skogstorkenebb, Stankstorkenebb
Avblomstret. Foto Kristin Vigander Foto Tove Hafnor Dahl Høvåg juni 2005 Foto Kristin Vigander Kalvøya juni 2018
 
 
Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019 Foto Kristin Vigander Hvaler juni 2019