Home

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum
Wood cranesbill
Foto Kristin Vigander Jar juni 2004 Foto Kristin Vigander Jar juni 2004 Foto Kristin Vigander Jar juni 2004
   
Latinsk navn geranium er avledet av et gresk ord som betyr trane, sylvaticum = skog-
Familie
Karakteristika Skogstorkenebb er en meget vanlig plante, kan ha fiolette, rødfiolette eller hvite blomster. Bladene er kantete i omriss og har dype skar mellom de (oftest) sju bladflikene (herav det alternative navnet "sjuskjære"). (Wikipedia)
Høyde 20-80 cm
Andre som ligner Blodstorkenebb
Engstorkenebb
   
Foto Kristin Vigander Huglo (Stord) juni 2017    
    Foto Tove Hafnor Dahl TE Øygardshei 2007