Home

Dunhavre

Avenula pubescens
Downy oat-grass
Foto Kristin Vigander Løvøya, Brevik juni 2005 Foto Kristin Vigander Løvøya, Brevik juni 2005 Foto Kristin Vigander Løvøya, Brevik juni 2005
   
Latinsk navn
Familie Gressfamilien
Karakteristika Løse tuer. Blad flate eller noe renneformet, myke og grønne. Nedre blad og bladslirer dunhåret, (sjelden snaue = hårløse). Slirehinne 0.5-1 mm lang, tverr. Topp smal til åpen med flere og mindre småaks på lengre grener en enghavre (avenula pratensis). Småaks 1.2-2 cm lange, 2-4 blomstret med 3-6 mm lange hår på midtaksen.
Voksested og utbredelse
Andre som ligner Enghavre
Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander Sverige N Koster juni 2013
   
Foto Kristin Vigander Sverige N Koster juni 2013