Home

Enghumleblom X Kratthumleblom

Géum rivale x Geum urbanum
Water avens
Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander Ås mai 2008
Latinsk navn Geum - romernes navn på kratthumleblom, som fikk navn fordi den hadde medisinsk funksjon, rivale = bekk -
Familie Rosefamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner Hybrid mellom enghumleblom og kratthumleblom
Utbredelse