Home

Enghumleblom

Géum rivale
Water avens
Humleblomster
Eng-Nellikerod
Ojakellukka
Fjalldalafífill
Foto Kristin Vigander Jar juni 2002 Foto Kristin Vigander Jar juni 2002 Foto Kristin Vigander Bolærne mai 2006
 
Latinsk navn Geum - romernes navn på kratthumleblom, som fikk navn fordi den hadde medisinsk funksjon, rivale = bekk -
Familie Rosefamilien
Karakteristika Flerårig håret urt med grov jordstengel og opprette overjordiske stengler. Nedre blad finnete, øvre trelappete med grovt tannete fliker, stor endeflik. Blomster klokkeformet, nikkende, 5-tallige. Kronblad rødgule til hvitgule. Beger rødbrunt, håret, nesten like langt som kronen. Griffel S-formet på midten. Nedre del blir sittende på frukten som derved lett kan hake seg fast i dyr som passerer.
Enghumleblom har store variasjoner.
Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Hybrid mellom enghumleblom og kratthumleblom
Utbredelse Vanlig hele landet. Fuktige enger, kratt, lier, strender.
 
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016 Foto Kristin Vigander AK Sandvika juni 2016
 
Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Island ved Blanda juli 18 Foto Kristin Vigander Island ved Blanda juli 2018
 
 
Foto Kristin Vigander Kalvøya mai 2019 Foto Kristin Vigander Kalvøya mai 2019