Home

Engrødtopp

Odontites vulgaris
Red bartsia
Foto Kristin Vigander Rakke august 2005 Foto Kristin Vigander Rakke august 2005 Foto Kristin Vigander Rakke august 2005

Engrødtopp er en fremmed invaderende art som er vurdert til å ha svært høy risiko (SE), med stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt.

Latinsk navn
Familie Orobanchaceae - snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika
Størrelse 15-40 cm
Andre som ligner Åkerrødtopp, Strandrødtopp
Utbredelse og voksested Innført ugras, bufast i åker, på veikanter og skrotemark, noen ganger på strandeng.
 
Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander København august 2016