Home

Strandrødtopp

Odontites litoralis
Red bartsia
Foto Kristin Vigander, Bjørkøya juli 04 Foto Kristin Vigander, Bjørkøya juli 04 Foto Kristin Vigander, Soppekilen august 06
Den virtuelle flora
Latinsk navn odontites av odon = tann. Planten har vært brukt mot tannverk. litoralis = strand-
Familie Orobanchaceae - snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika Stengel uten eller med 1-3 par korte oppvendte grener. Blad litt saftige, noe kortere enn ledd-delene. Blomsterklaser korte, litt glisne. Støtteblad ofte like lange som blomstene. Begerfliker butte, kortere enn kronrøret. Modne kapsler lenger enn begeret,
Størrelse 5-25 cmcm
Andre som ligner Engrødtopp, åkerrødtopp
Utbredelse Ganske vanlig på havstrandenger i saltsivbeltet, også på grus- og rullesteinstrand. Østfold til Vest-Agder.