Home

Engsnelle

  Equisetum pratense
Shady horsetail
Foto: Kristin Vigander Løvøya juni 2005 Foto: Kristin Vigander Løvøya juni 2005 Foto: Kristin Vigander TE Herre (Bamble) august 2009

   
Navn   Equisetum kommer av latin equus = hest og seta=tagl. Altså hestetagl, som viser til stengelens stivhet. Pratense = 'som vokser i eng'.
Familie Equisetaceae - Snellefamilien
Karakteristika

 

Engsneller har to skuddgenerasjoner:  Vårstengel som er 10-25 cm høy og ca 4 mm tykk, med 8 eller flere grove skjellblad i hver krans rundt stengelleddet. Får tidlig korte, tynne sidegrener som ikke er grenet på nytt, men vårstengelen visner oftest når sporene er spredd. Akset er  brunt og ca 2 cm langt.  

Sommerstengelen er 20-30 cm høy og 2-3 mm tykk, grågrønn og sterkt ru. Grener sterkt rue, med 3 ribber, oftest noe hengende. Nederste ledd på grenene er oftest litt kortere enn bladkransen på hovedskuddet.

Nederste grenledd er noe kortere enn bladkransen.

Tverrsnittet på grenene er trekantet (hos åkersnelle er tverrsnittet firkantet).

Størrelse 10-30 cm
Forvekslingsarter Åkersnelle.    Vær obs på myrsnelle, som er giftig
 Voksested  I skog og beitemark med grov moldjord.
Utbredelse  Vanlig i hele landet, men mer sjelden i sørvest.
 Innholdsstoffer  Engsnelle inneholder ingen stoffer som virker mot blærelidelser.
   
 
Foto: Kristin Vigander TE Herre (Bamble) august 2009 Foto Kristin Vigander Danmark Møn juni 2014 Foto Kristin Vigander Danmark Møn juni 2014