Home

Åkersnelle

Equisetum arvense
Field horsetail
Åkerfräken
Ager-Padderokke
Peltokorte
Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008 Foto Kristin Vigander Kvæfjord juni 2012 Foto Kristin Vigander Ullern april 2006
 
Navn/betydning 

Equisetum kommer av latin equus = hest og seta=tagl. Altså hestetagl, som viser til stengelens stivhet. Avensis = 'som hører til åkeren eller annen dyrket mark'.

På norsk er åkersnelle best kjent under navnet kjerringrokk, antakelig på grunn av likheten med et spinneredskap.      

Familie Equisetaseae - snellefamilien
Karakteristika

 Åkersnelle har to typer stengler: Vårstengelen er 5-20 cm høy, brunlig og glatt med ca 2 cm langt aks i toppen (sporehusstanden) og stengel med seks til flere grove skjellblad i hver krans, men ingen grønne grener.

Vårstengelen visner når sporene er spredt. Siden kommer sommerstengele, 5-40 cm høy 1-3 mm tyk, med 3-4 ribber . Den er grønn med kransstilte, med opprette grener. PÅ sommerstengelen er det nederste leddet på grenene lengre enn bladkransen.   

Åkersnelle har krypende jordstengler. Stenglene er opprette, innhule og ledd-delte. Blad kransstilte og skjellformet, vokser sammen til en slire ved hvert ledd. 

lsen).

Størrelse 10-40 cm
Forvekslingsarter Engsnelle, muligens også myrsnelle (myrsnelle er giftig)       Hos myrsnelle er det nederste leddet på grenene mye kortere enn kransen på hovedskuddet. Myrsnelle vokser helst på myr og i veigrøft.
Voksested  Eng og beitemark, skog, veikanter opp til over skoggrensen, gjerne på leirjord. 
 Utbredelse Vanlig i hele landet til opp på fjellet. I høyfjellet fins en fjellfor, polarsnelle E. arvense ssp. alpestre, som utvikler grønne grener på vårskuddet
 Innholdsstoffer Kiselsyre, saponiner, flovonoider, garvestoff og mineraler: silisium, kalsium, mangan, magnesium og svovel.

 Spiselig/bruk

 

Sommerstengelen brukes til te, fersk eller tørket. Oppbevares på mørke glass. Teen lages ved å trekke planten ved kokepunktet i 10-15 minutter, deretter sile fra. Man kan for eksempel blande karve i teen.  

Vårstengelen brukes til pynt.