Home

Engstorkenebb

Geranium pratense
Meadow Crane's-bill
Foto Kristin Vigander Asker juli 2004 Foto Kristin Vigander Asker juli 2004 Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008
 
Latinsk navn Geranium avledet av gesk ord som betyr trane Silvaticum = skog.
Familie Storknebbfamilien
Karakteristika I små bestander. Stengel svakt kantet, med ustående kjertelhår. Blad fliket til 90% med smale, spisse fliker. Blomster 3-4 cm, blåfiolette - blå - hvitaktige. Kronblad med hår innerst. Støvtråder bredere nederst.
Andre som ligner Blodstorknebb, skogstorknebb
Foto Kristin Vigander Asker juli 2004 Foto Kristin Vigander Asker juli 2004 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014