Home

Filtstarr

Carex filiforomis
Downy-fruited sedge
Luddstarr
Filt-Star
 
Foto Kristin Vigander Øland Mossbergs myr juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland Mossbergs myr juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland Mossbergs myr juni 2009  

Filtstarr er en fremmed art, ikke risikovurdert (NK)

Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Andre som ligner Nøkler som vårstarr og bakkestarr, men nederste støtteblad er lengre enn akset, og blad er noe blågrønne
Voksesteder og utbredelse Finnes i utgangspunktet ikke i Norge, men er funnet på Hurum (tømmerplass) i 2001