Home

Finnmarksfrøstjerne

Thalictrum simplex ssp. boreale

Nordlig backruta

Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotn august 2015 Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotn august 2015 Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotn august 2015
 

Finnmarksfrøstjerne er rødlistet som sårbar (VU)

 

Finnmarksfrøstjerne er en underart av smalfrøstjerne

Latinsk navn Thaliktron er et gammelt gresk plantenavn, men planten er ukjent.
Familie Ranunculaceae - Soleiefamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotn august 2015 Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotn august 2015 Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotn august 2015