Home

Fjellsoleie

Ranunculus subborealis ssp pumilus
Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen Troms august 2009 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen Troms august 2009 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen Troms august 2009

Giftig. Fjellengsoleie er en underart av engsoleie

  Fjellsoleie er ei lågvaksen heimleg soleie, ein underart av skogsoleie. Denne underarten er oftast snau, med éin eller berre nokre få, nokså store og mørkgule blomar. Det er uklårt om han fortener rang som ein særskild underart, eller om dette berre er snaue fjellformer av dei to andre underartane, kystsoleie og russesoleie. (Artsdatabanken)
Latinsk navn Ranunculus av rana = frosk
Familie Soleiefamilien
Karakteristika Kort jordstengel. Stengel lite eller ikke grenet. Stengel og blad snaue eller med noen få tiltrykte hår. Oftest bare en blomst, ganske stor. Blad butte, treflikete
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen Troms august 2009 Foto Kristin Vigander Tromsø Fløyfjellet august 2008 Foto Kristin Vigander Tromsø Fløyfjellet august 2008