Home

Fjellføllblom

Scorzoneroides autumnalis var pratensis

 

Foto Kristin Vigander OP Oppdal juni 2009 Foto Kristin Vigander OP Oppdal juni 2009 Foto Kristin Vigander OP Oppdal juni 2009

Giftig.

  Disse bildene er helt atypiske. Men jeg tror allikevel at identifikasjonen er riktig.
Latinsk navn  
Familie Asteraceae - kurvblomstfamilien
Karakteristika

Føllblom er en svært formrik art, variasjonene er ikke utredet ordentlig ennå. Fjellføllblom er en tynn liten plante, sjelden mer enn 15 cm, nesten glatt under kurvene. Blad spatelformet eller linjeformet, med spredte små tenner eller grunt fliket, nedliggende til oppstigende. Skaft oftest bare med en kurv med tett svarthåret kurvdekke.

 

Størrelse 4-15 cm
Andre som ligner Vanlig føllblom
Utbredelse Beitemark, setervoll, tidlig snøleie