Home

Fjellkall

Rhinanthus minor ssp. groenlandicus
Yellow rattle
Fjällskallra
Liden Skjaller
Lapinlaukku
Lokasjóður
Foto Kristin Vigander Kongsvold juli 2019 Foto Kristin Vigander Kongsvold juli 2019 Foto Kristin Vigander Kongsvold juli 2019
   
Latinsk navn Rhin = nese, anthos = blomst
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika

 

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Storengkall, småengkall
Utbredelse, voksested