Home

Fuglestarr

  Carex ornithopoda
Birds foot-sedge
Foto Norman Hagen Langøya mai 2007 Foto Kristin Vigander Langøya juni 2007 Foto Kristin Vigander Langøya juni 2007
 


GRUPPE 5 SEKSJON CLANDESTINAE

Latinsk navn gresk ornithos = fugl
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer med korte, skrå jordstengler. Slirer blekbrune til rødbrune. Blad lysegrønne, bøyde, flate, 1-3 mm brede. Strå tynne og slakke, sidestilte på skuddene, toppen ligger snart på bakken. Kort akssamling av ett smalt, lysebrunt og sittende hannaks og 1-3 sittende, smale og ofte klobøyde hunnaks på samme høyde, stikker foran hannakset. Støtteblad små og blekbrune. Fruktgjemme 3-4 mm langt, glinsende gulbrunt, grissent korthåret.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner Fuglestarr ligner små lyse eksemplarer av fingerstarr
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Heistad juni 2011 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016