Home

Grønnstarr

Carex demissa
Common yellow-sedge
Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007 Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007 Foto Kristin Vigander Sverige Nord Koster juni 2013

GRUPPE 5 Seksjon Ceratocystis
Latinsk navn demissus = lav
Familie Starrfamilien
Karakteristika Små tuer. Blad slakke, mørkegrønne, flate, utbøyde og noe fridd, 2-5 mm brede, ofte omtrent jevnlange med eller lenger enn stråene. Strå bøyd. Akssamling av ett, noe skaftet hannaks og 2-4 runde eller avlange grønne hunnaks, det nederste ofte i et bladhjørne langt nedenfor de andre. Nederste støtteblad mye lengre enn akssamlingen, opprett eller sprikende. Dekkskjell lysebrune med smal grønn nerve. Fruktgjemme 3-4 mm langt, grønt med skarpe, tydelige nerver, det rette nebbet er omtrent 1/3 av hele fruktgjemmet.
Størrelse 5-25 cm
Andre som ligner

Den har lenge vært betraktet som en underart av beitestarr , men oppfattes nå som egen art
Ligner gulstarr, men denne har større og gulere hunnaks

Utbredelse Fuktig beitemark, grøfter, vannkanter, veikanter, stier, overrisla berg
 
Foto Kristin Vigander Røldal september 2007 Foto Kristin Vigander Røldal september 2007