Home

Grusstarr

  Carex glareosa
Gravel sedge
Klapperstarr
Grus-Star
Somersara
Heigulstör
Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009
 
GRUPPE 2 SEKSJON GLAREOSAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette tuer. Blad trådfine, renneformet, blågrønne, oftest bøyde. Strå tynne. litt rue øverst, bøyer seg til slutt helt ned på bakken. Akssamling med 2-4 aks, tett avlang, toppakset oftest størst og litt avrundet. Hannblomster nederst i akset.
Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Ligner mest på rypestarr
Utbredelse Strandeng og grusflater vedsjøen. ØF Hvaler og Fredrikstad. BU Hurum, VF Svelvik, Sande, Tjøme. AA Arendal. Spredd til Trøndelag. Vanlig videre til Finnmark.
   
   
 
Foto Kristin Vigander Kvæfjord juli 2008 Foto Kristin Vigander Kvæfjord juli 2008 Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013
 
   
Foto Kristin Vigander TR Skibotn juli 2015