Home

Gullstjerne

Gagea lutea
Yellow Star-of-Bethlehem
Vårlök
Almindelig Guldstjerne
Isokäenrieska
Foto Kristin Vigander april 2008 Foto Kristin Vigander Jar mai 2003 Foto Kristin Vigander Ekeberg mars 2019
Navn  gagea etter botanikeren Thomas Gage. lutea = gul
Familie

Liliaceae - Liljefamilien

Beskrivelse 

Gullstjerner er tidlige vårplanter som tidlig visner helt ned. Blomster i kvast eller skjerm. Kuleformet kapsel og frø  med oljeholdige vedheng som forekommer på mange frø og frukter. De blir spist av maur, som bidrar til å spre frøene.

1 flattrykt grunnblad, 5-12 mm bredt, nede renneformet, mot spissen med sammevokste kanter (se figur). Blomsterstand med 2-7 blomster på snaue skaft. og vanligvis 2 støtteblad. Blomsterblad 15-18 mm, gule med grønn utside. Arr grønt.
Størrelse 10-25 cm.
Forveslingsarter  Enggullstjerne, smågullstjerne Begge disse er innførte prydblomster, svært sjelden forvillet, men stedvis naturalisert på Østlandet. Begge kan brukes på samme måte som gullstjerne.
Voksested  Skogkanter, eng og plen. Mest på næringrik grunn
Utbredelse Vanlig på Østlandet nord til Lillehammer og Kongsberg. Nokså vanlig i kyst-og dalstrøk nord til Tromsø, men sjelden på Vestlandet. 
Innholdsstoffer  C-vitamin og stivelse
Spiselig/bruk   Blader, blomster og løk er spiselige. Bladene brukes kokt, og blomstene som garni tyr. Løken brukes rå, tørket eller kokt.

Bladet er sammenvokst i spissen