Home

Smågullstjerne

  Gagea minima

Foto Kristin Vigander Ås mai 2006 Foto Kristin Vigander Ås mai 2006 Foto Anders Often Ås mai 2006
  Den virtuelle flora
Funnsted Ås
Dato  
Latinsk navn  
Familie Liliaceae - liljefamilien
Karakteristika

To løker innenfor en felles hylse av brune skjell. Flere frie, hvite sideløk. Ett gulgrønt grunnblad uten kjøl, 1-3 mm bredt, sylformet og mye smalere enn støttebladet som ofte sitter et stykke nedenfor skjermen. 1-10 blomster som er smale nederst, men der blomsterbladene bøyer seg ut øverst. Blomsterblad spisse, smalt lansettformet., 10-15 mm lange.

Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner Vanlig gullstjerne, enggullstjerne
Utbredelse, voksested Innført, naturalisert i åpen skog og ugras i plen og på veikanter.Vår
   
 
 
Foto Kristin Vigander Ås mai 2006 Foto Kristin Vigander Ås mai 2006