Home

Havbendel

Spergularia media
Greater sea-spurrey
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Tove Hafnor Dahl VA Kalvehagen juni 2009
 
Latinsk navn
Familie Caryophyllaceae - nellikfamilien
Karakteristika

Flerårig med tykk, mørk rot. Stengel kjertelhåret øverst. Blad butte og kjøttfulle med små, hvite og sammenvokste øreblad. Ørsmå støtteblad under blomstene. 10 pollenbærere. Kapsel ca 8 mm lang, mye lengre enn begeret.

Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Saltbendel
Utbredelse Grus- og leirstrand på ytterkysten
 
 
Foto Kristin Vigander København august 2016 Nordisk møte Frø. Foto Kristin Vigander København august 2016 Nordisk møte