Home

Saltbendel

Spergularia salina
Lesser sea-spurrey

Foto Kristin Vigander Kragerø juli 2007 Foto Kristin Vigander Kragerø juli 2007 Foto Kristin Vigander Kragerø juli 2007
 
Latinsk navn
Familie Carophyllaceae - nellikfamilien
Karakteristika Ett- eller toåårig med tynn, lys rot. Snau eller litt kjertelhåret øverst. Blad butte, med små, hvite øreblad som er sammenvokst langt oppe. Korte støtteblad under blomstene. oftest 5 pollenbærere.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner Havbendel
Utbredelse og voksested Strandeng og leirete forstrand
 
Foto Kristin Vigander Kragerø juli 2007 Foto Kristin Vigander Kragerø juli 2007 Foto Tove Hafnor Dahl AA Alvekilen juli 2007