Hundepersille

Home

Aethusa cynapium

 

Fool's Parsley
  Foto Kristin Vigander AK Jar juli 2003
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Aethusa = skinnende, refererer til bladene. cyn = hunde-
Familie Skjermplantefamilien
Karakteristika

Stengel glatt, blådogget, nederst ofte fiolett. Blad 2 ganger flikete, glinsende. Skjerm med 10.20 stråler uten storsvøp. Småsvøp med lange, hengende blad.

Størrelse 5-200 cm
Andre som ligner Vill gulrot, hjorterot
Utbredelse Ganske vanlig på frisk, næringsrik kulturjord.