Home

Hvitmaure

Galium boreale
Northern Bedstraw
 
Foto Kristin Vigander Jar 2002 Foto Kristin Vigander Jarseng juni 2008 Foto Kristin Vigander Bolærne juni 06  
   
Latinsk navn galium av gala = melk, boreale = nordlig
Familie Rubiaceae - Maurefamilien
Karakteristika En- eller flerårige urter, kransstilte blad, manglende beger, flat blomst. Stengel stivt opprett, nederst rød. 4 blad i kransen, 2-4 cm lange, mørkegrønne og butte, med 3 tydelige nerver.
Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Stormaure, sumpmaure
Utbredelse
  Foto Kristin Vigander OP Hjerkinn juli 2008 Foto Kristin Vigander Strokkenes sept 2011
 
   
Foto Kristin Vigander Italia Sestriere august 2013