Home

Kattehale

  Lythrum salicaria
Purple-loosestrife
Foto Kristin Vigander Sandvika Sandvika 2002 Foto Kristin Vigander Sandvika Sandvika 2002 Foto Kristin Vigander Eikeren september 2004
   
Latinsk navn lythrum = 'den blodbestenkte', salicaria fra salix = vier
Familie Kattehalefamilien
Karakteristika Stengel fint håret, ofte 6-kantet, uten eller med få grener. Blad 4-9 cm, spisse, med hjerteformet grunn. Blomsterstand med mange tette kranser. Beger fint håret, med sylformete begerfliker.
Størrelse
Andre som ligner geitrams
Utbredelse Vanlig på våt, åpen jord. Strender, strandenger, bekker, grøfter.
Foto Kristin Vigander juni 2008 Foto Kristin Vigander juni 2008 Foto Kristin Vigander Portugal juli 2008
   
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019