Home

Kildemjølke

  Epilobium alsinifolium
Chickweed Willowherb
Källdunört
Fjeld-Dueurt
Hetehorsma
Lindadúnurt
Foto Kristin Vigander Grøslia Valdres juni 2007 Foto Kristin Vigander NO Sulitjelma juli 2008 Foto Kristin Vigander NO Sulitjelma juli 2008
   
Latinsk navn alsinifolium = 'med blad som hos Alsine'
Familie Onagraceae - mjølkefamilien
Karakteristika

Grove, lange og bleke underjordsrenninger med skjellblad, ender om høsten i en rund tykk vinterknopp ('turion'). Stengel grov og rødlig, med spredde, tiltrykte hår. Blad tykke, mørkegrønne. Blomster store, kronblad 7-11 mm, rødfiolette.

Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Setermjølke
Utbredelse Kilde og bekkekanter, lite basekrevende. Nokså vanlig i fjellet.
 
   
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012