Home

Kjempekonvall

  Polygonatum x hybridum
Garden solomon's seal
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander VE Sandøya (Tjøme) juni 2013
Informasjon
Latinsk navn
Familie Convallariaceae - konvallfamilien
Karakteristika Stengel trinn nede, kantete oppe. Blomsterrør litt innsnørt på midten. Blomst ofte mer enn 15 mm lang.
Størrelse 50-100 cm
Andre som ligner Storkonvall, Kantkonvall
Utbredelse Oppstår spontant mange steder i edelløvskog. Ofte dyrket og forvillet fra hager.
 
   
Foto Kristin Vigander VE Sandøya (Tjøme) juni 2013