Home

Knollerteknapp

Lathyrus linifolius
Bitter-vetch
Foto Kristin Vigander Jar juli 03 Foto Kristin Vigander Jar juli 03 Foto Kristin Vigander Jar juni 05
 
Navn Lathyrus - fra det greske laghyros som er navnet på en erteplante. Linifolius - med blad som lin.
Familie Fabaceae - Ertefamilien
Karakteristika Stengel opprett med 2 vinger. Blad uten klengetråd, med 2-4 par elliptiske eller lange linjeformete småblad. , blågrønne under. Øreblad store. Klase med 3-6 blåfiolette blomster. Belg 2,5-4,5 cm, rødbrun, snau
Forvekslingsarter Vårerteknapp (men den har kantet, ikke vingekantet stilk). Blomstene til vårerteknapp blir tidlig blågrønne, og den mangler underjordsknoller.
Svarterteknapp er større og mer grenet, og har blad med 4-7 par elliptiske småblad
Voksested Løv- og granskog, rasmark, gjerne på noe kalkrik grunn.
Utbredelse Nokså vanlig til spredt på Østlandet. Sprdet i fjord- og dalstrøk på Vestlandet: Mer vanlig i Trøndelag og nord til Beiarn.
Spiselig og bruk Unge skudd brukes i salat, skudd og blomster til garnityr.
Foto Kristin Vigander Skullerud juni 2004
Foto Kristin Vigander BU Bjerkedokk Eiker juni 2014 Foto Kristin Vigander Nesøya mai 2020