Home

Kolavalmue

Papaver lapponicum
Foto Kristin Vigander Alta august 2009 Foto Kristin Vigander Alta august 2009 Foto Kristin Vigander Alta august 2009
 

Kolavalmue er rødlistet som sterkt truet (EN) 2022.

  Informasjon
Latinsk navn  
Familie Papaveraceae - valmuefamilien
Karakteristika Flerårig. Saft gul. Blad langskaftet og smale med smalt lansettformete, godt skilte fliker som ofte er tannet eller fliket på nytt. Blomsterskaft tynne, stivt opprette med tiltrykte hår. Mindre tydelig hårring under blomsten. Kronblad gule, faller oftest av tidlig etter blomstring. Kapsel smal, bredest øverst, grissent og tiltrykt mørkhåret. Arrskive tydelig hvelvet, jevnbred med eller litt bredere enn kapselen, med smal lys hinnne mellom arrstrålene.
Størrelse 15-30 cm
Andre som ligner Dovrefjellvalmue
Utbredelse og voksested Elveør, åpen grus i fjellet. Noen få steder i Troms - fra Kvænangen til Alta. De norske plantene regnes som en eller to underarter, men hører til ssp lapponicum som ellers finns på Kolahalvøøya og kanskje Grønnland.
Foto Kristin Vigander Alta august 2009 Foto Kristin Vigander Alta august 2009 Foto Kristin Vigander Alta august 2009