Home

Krabbekløver

  Trifolium campestre

Hop trifoil
Jordklöver
Gul Kløver
Rentoapila

Foto Kristin Vigander AA Tromøy mai 2009 Foto Kristin Vigander AA Tromøy mai 2009 Foto Kristin Vigander AA Tromøy mai 2009
 

Krabbekløver er rødlistet som Nær truet (NT) 2022

Latinsk navn Trifolium = trebladet, campestre = mark-
Familie Ertefamilien
Karakteristika Stengel liggende - oppreist. Småblad ca 1 cm, det midterste med tydelig skaft. Øreblad med bred grunn. Hode med ca 20-30 blomster. Krone 4-5 mm, gul, med utstående vinger og furer langs seilet.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Snegleflatbelg, Musekløver. Krabbekløver og musekløver er begge vanligvis nedliggende. Stenglene kan bli nokså lange, men både blad og blomsterhoder er ganske små. Lettest kjennes de på at hodene hos krabbekløver har 20 blomster eller mer, musekløveren knapt 12. Krabbekløverens fane er dessuten fint fiolettstripet, musekløveren er ikke (eller iallfall mindre tydelig).
Utbredelse og vokstested

Langs kysten fra Oslo til Bergen

 

 
Foto Norman Hagen BU Tofte Hurum sept 2004 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
 
Foto Kristin Vigander Ringenäs Sverige juni 2013 Foto Kristin Vigander N Koster juni 2013 Foto Kristin Vigander Møn Danmark juni 2014