Home

Musekløver

  Trifolium dubium
Lesser trifoil
Foto Kristin Vigander N Koster juni 2013 Foto Kristin Vigander BU Tofte, Hurum sept 2004 Foto Kristin Vigander BU Tofte, Hurum sept 2004
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Trifolium = trebladet, dubium = tvilsom (fordi den har blitt blandet sammen med krabbekløver)
Familie Ertefamilien
Karakteristika Stengel liggende - oppreist. Småblad ca 1 cm, det midterste med tydelig skaft. Øreblad med bred grunn. Hode med ca 5-15 blomster. Krone 3-4 mm, gul, med nesten glatt seil og tiltrykte vinger.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Snegleflatbelg, Krabbekløver. Krabbekløver og musekløver er begge vanligvis nedliggende. Stenglene kan bli nokså lange, men både blad og blomsterhoder er ganske små. Lettest kjennes de på at hodene hos krabbekløver har 20 blomster eller mer, musekløveren knapt 12. Krabbekløverens fane er dessuten fint fiolettstripet, musekløveren er ikke (eller iallfall mindre tydelig).
Utbredelse og vokstested Ikke vanlig. Ytre Oslofjord - Nordmøre
 
Kristin Vigander Sandøya, Brevik juni 2005 Kristin Vigander Sandøya, Brevik juni 2005 Foto Kristin Vigander RO Lista juni 2006
 
 
Foto Kristin Vigander Hjärtedammene Halland Sverige juni 2013 Foto Kristin Vigander Mosterhamn Bømlo juni 2017