Home

Kystmyrklegg

Pedicularis sylvatica
Lousewort
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006

Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Orobanchaceae - snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika To- eller flerårig. Oftest flere stengler, slakke, grønne og grenete, med friske blad ved grunnen. Blad dobbelt fjærdelte. Beger ikke tydelig toleppet. Krone rosa (sjelden hvit), 15-25 mm lang, med lepper som spriker ca 90 grader fra hverandre. Kapsel kortere enn begeret.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Vanlig myrklegg. Hos vanlig myrklegg peker både overleppe og underleppe framover (spiss vinkel), mens hos kystmyrklegg er underleppa tvert utstående eller oftest til og med nedbøyd (butt vinkel) i forhold
til overleppa.
Utbredelse og voksested Fuktig eng, lynghei og myrkanter.
Foto Ellen de Wit juni 2007, Fjellsæter Sunnmørsalpane Det finnes også en hvit variant. Foto Ellen de Wit Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
   
Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014