Home

Myrklegg

Pedicularis palustris
Marsh lousewort
Foto Kristin Vigander Røros juli 2005 Foto Kristin Vigander Røros juli 2005 Foto Kristin Vigander Smørkleppdalen aug 2007
 
Latinsk navn pediculus = lus, pedicularis = luseplante, palustris = myr-
Familie Orobanchaceae - snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika

Midtribben i bladet 2 mm bred, flattrykt. Blad finnete, finner framovervendte. Blomster nesten sittende, med sylindrisk beger med 2 lepper og 18-25 mm lang , mørkt rosenrød krone. Overleppen like lang som underleppen.

Størrelse 20-50 cm
Ligner på Kystmyrklegg, men denne er lavere, har lysere blomster, og overleppen er tydelig lengre enn underleppen
Utbredelse Vanlig over hele landet på våt, næringsfattig gjørme- eller torvjord. Strender, hengemyr, fuktenger, grøfter.
 
  Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristi Vigander Råstul Hjartdal juni 2017