Home

Lapprublom

  Draba lactea

Lappdraba
Lappmarks-Draba
Lapinkynsimö
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø aug 2012
Bestemt av Anders Breili
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø aug 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø aug 2012
 

Lapprublom er rødlistet som sårbar (VU) 2022

Latinsk navn  
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika Grisne tuer. Rosettblad med enkle kanthår og få til mange dendroide hår eller stjernehår mot toppen, særlig på bladundersiden. Stengel glatt eller noen ganger med spredte små, grenete hår. Ofte bladløs. Blomster store. Kronblad utbøyd, hvite, brede og 3-5 mm lange. Skulpe smalt eggeformet eller elliptisk, snau.
Størrelse 5-10 cm
Andre som ligner Alperublom
Utbredelse Fuktig grus og mosematter i fjellet.
 
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø aug 2012 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013
 
 
Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013