Home

Legevendelrot

Valeriana officinalis
Foto Kristin Vigander AK Ås juni 2008 Foto Kristin Vigander AK Ås juni 2008 Foto Kristin Vigander AK Ås juni 2008

Legevendelrot er rødlistet som sårbar (VU) 2022

Latinsk navn officinalis = lege-
Familie Valerianaceae - vendelrotfamilien
Karakteristika Uten overjordsrenninger, men med korte underjordsrenninger- Stengel oftest med 6-13 tettstilte bladpar. Midtre stengelblad med 5-9 par smale, hele eller tannete småblad, og et endesmåblad som er omtrent jevnstort med sidesmåbladene. Småbladene går ned som vingekanter på midtaksen. Kronrør 2.5-4 mm langt.
Størrelse 50-120 cm
Andre som ligner Vendelrot Vanlig vendelrot (Valeriana sambucifolia) skiller seg fra legevendelrot ved å ha noe større blomster, bladene har bare 3-5 par finner, og endefinnen er normalt noe større og bredere enn sidefinnene. Dessuten danner vanlig vendelrot overjordiske eller underjordiske utløpere ved slutten av vekstsesongen.
Voksested og utbredelse Tørr gressmark og veikanter, mest på baserik grunn
 
Foto Kristin Vigander AK Ås juni 2008 Foto Kristin Vigander AK Ås juni 2008 Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2015