Home

Vanlig vendelrot

Valeriana sambucifolia
Common valerian
Flädervänderot
Hyldebladet Baldrian
Lehtovirmajuuri
Lækjabruða
Foto Kristin Vigander Svartådalen, Trollheimen juli 2001 Foto Kristin Vigander Svartådalen, Trollheimen juli 2001 Foto Kristin Vigander AK Engervannet, Bærum juni 2008
Den virtuelle flora
Latinsk navn Valeriana er et middelaldernavn, muligens av valere = være frisk, sterk. Sambucifolia = med blad som hyll.
Familie Vendelrotfamilien
Karakteristika Meterhøy, flerårig urt, - kantet stengel, motsatte, ulikefinnete blad.
Andre som ligner Legevendelrot Vanlig vendelrot (Valeriana sambucifolia) skiller seg fra legevendelrot ved å ha noe større blomster, bladene har bare 3-5 par finner, og endefinnen er normalt noe større og bredere enn sidefinnene. Dessuten danner vanlig vendelrot overjordiske eller underjordiske utløpere ved slutten av vekstsesongen.
 
 
Foto Kristin Vigander Sundsvall Sverige august 2012 Foto Kristin Vigander TR Skibotn august 2015