Home

Linmjølke

Epilobium davuricum

Smaldunört
Sibirsk Dueurt
Vuorolehtihorsma
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012

Linmjølke er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn Artsnavnet davuricum er en latinisering av navnet på området Davurien i Sibir, och betyr 'fra Davurien'.
Familie Onagraceae - mjølkefamilien
Karakteristika

Uten renninger, overvintrer med rosetter. Stengel tynn, rund, ugrenet, finhåret øverst, ofte litt gulrød. Stengelblad ofte skruestilte, linjeformet, med tenner som knuter i kanten. Kronblad 3-5 mm, hvite. Fruktknute svært grissent håret eller nesten snau.

Størrelse 5-30 cm
Andre som ligner Myrmjølke
Utbredelse Myr og våt, åpen jord, oppfrysningsflekker, mest på baserik jord.
  Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012