Home

Lodnestorkenebb

Geranium molle
Dove's-foot Crane's-bill
Foto Kristin Vigander Stråholmen juli 2005 Foto Kristin Vigander Stråholmen juli 2005 Foto Kristin Vigander ØF Kråkerøy mai 2009
Den virtuelle flora
Latinsk navn Geranium avledet av gesk ord som betyr trane. Molle kommer av mollis = myk, som sikter til den myke behåringen.
Familie Storknebbfamilien
Karakteristika Oftest ettårig. Korte kjertelhår og lange, myke hår. Blad omtrent runde i omriss, 5-7-delte. Blomsterskaft med både korte og lange hår. Begerblad langhåret, sprikende. Kronblad rosa med skar i toppen, 4-6 mm lange. Delfrukter snaue, oftest med tverr-rynker. Frø uten groper.
Størrelse 5-30 cm
Andre som ligner Stankstorkenebb, Småstorkenebb, Askerstorkenebb
Voksested og utbredelse Forsommer-sensommer. Tørrbakke, stundom ugras.
 
  Foto Kristin Vigander ØF Kråkerøy mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Kråkerøy mai 2009