Møllevikke

Home Vicia villosa ssp varia
Fodder vetch
Foto Kristin Vigander Kreta april 2016 Foto Kristin Vigander Kreta april 2016 Foto Kristin Vigander Kreta april 2016

Den virtuelle flora
Cretanflora

Latinsk navn
Familie Fabaceae - erteblomstfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner Fuglevikke, dufttvikke Underart av lodnevikke
Utbredelse Innkommet ved møller, kommer fra S-Europa og Kaukasus