Home

Musestarr

Carex serotina ssp. pulchella
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
GRUPPE 5 SEKSJON CERATOCYSTIS
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Underart av beitestarr
Utbredelse
Størrelse
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007