Home

Myrøyentrøst

Euphrasia wettsteinii var. palustris
Cold eyebright
Foto Kristin Vigander NO Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander NO Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander NO Straumen juli 2007
(Myrøyentrøst er en variant av fjelløyentrøst)
Latinsk navn Euphrasia = velbefinnende
Familie Scrophulariaceae - Maskeblomstfamilien
Karakteristika Høyvokst og tynn med ledd som er 2-4 ganger lengre enn stengelbladene. Blad snaue, smale, ofte rødfarget. Beger uten mørke flekker.
Utbredelse
Andre som ligner Gråøyentrøst, Kjerteløyentrøst , fjelløyentrøst
 
Foto Kristin Vigander NO Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012 Foto Kristin Vigander NO Straumen juli 2007