Home

Myrstorkenebb

  Geranium palustre
Marsh Crane's-bill
Foto Kristin Vigander Tofte september 2004 Foto Kristin Vigander Tofte september 2004 Foto Kristin Vigander Larvik august 2006
Den virtuelle flora
Latinsk navn geranos = trane, palustre = myr-
Familie Storkenebbfamilien
Karakteristika

Flerårig. Stengel kantet, øverst tiltrykt håret uten kjertelhår. Stengelblad motsatte, flikete til 85%. Blomster sjelden flere enn 10, lyst rødfiolette, 2.5-3 cm brede. Fruktskaft først nedbøyde. Kapsler glatte, hårete.

Størrelse 25-60 cm
Utbredelse Sjelden på fuktig, godt drenert leir- eller sandjord.
Andre som ligner Skogstorknebb
   
Foto Norman Hagen