Home

Myrstorkenebb

  Geranium palustre
Marsh Crane's-bill
Foto Kristin Vigander Tofte september 2004 Foto Kristin Vigander Tofte september 2004 Foto Kristin Vigander Larvik august 2006

Myrstorkenebb er en fremmed art med lav risiko (LO) 2022

Latinsk navn geranos = trane, palustre = myr-
Familie Storkenebbfamilien
Karakteristika

Flerårig. Stengel kantet, øverst tiltrykt håret uten kjertelhår. Stengelblad motsatte, flikete til 85%. Blomster sjelden flere enn 10, lyst rødfiolette, 2.5-3 cm brede. Fruktskaft først nedbøyde. Kapsler glatte, hårete.

Størrelse 25-60 cm
Utbredelse Sjelden på fuktig, godt drenert leir- eller sandjord.
Andre som ligner Skogstorknebb
   
Foto Norman Hagen