Home

Prikkstarr

  Carex punctata
Dotted sedge

Foto Kristin Vigander Oterøya juli 2007 Foto Kristin Vigander Oterøya juli 2007  
 

Prikkstarr er rødllistet nær truet (NT) 2022

GRUPPE 5 SEKSJON SPIROSTACHYAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne tuer eller matter. Blad flate, blekt gulgrønne, 4-8 mm brede. Strå rette, buttkantet, glatte. Akssamling av ett kortsaftet hannaks og 3-4 avlange, tettblomstrete og skaftete hunnaks. Nederste støtteblad omtrent jevnlangt med akssamlingen. Dekkskjell spisse, bleke med grønn midtnerve. Fruktgjemme 3-4 mm langt, glinsende gulgrønt med utydelige nerver, men tett småprikket, med et kort, glatt nebb som ikke er tydelig kløyvd.
Størrelse 20-40 cm
Andre som ligner Grisnestarr
Utbredelse og voksested  
 
Foto Kristin Vigander AA Hellevika mai 2014 Foto Kristin Vigander AA Hellevika mai 2014 Foto Kristin Vigander AA Hellevika mai 2014
 
Foto Kåre Homble, Lille Ertholmen september 2007 - dette viser prikkene Foto Tove Hafnor Dahl Kvåsefjorden juli 2006 Foto Tove Hafnor Dahl Kalvehagen juni 2009
 
 
Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander S Koster juni 2013