Home

Reinstarr

 
  Carex arctogena  

Renstarr
Rensdyr-Star

Foto Kristin Vigander OP Vågå august 2012 Foto Kristin Vigander OP Vågå august 2012 Foto Kristin Vigander OP Vågå august 2012
 

Reinstarr er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

Tette tuer. Mørkt brungrønne aks. 3-6 mm lange, brune dekkskjell som dekker fruktgjemmene. Fruktgjemme 2-3 mm langt, litt ru på øvre del.

Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Hodestarr
Utbredelse Vindslitt rabbe og fjellhei.
Foto Kristin Vigander Huldrestigen Sjoadalen juni 2018 Foto Kristin Vigander Huldrestigen Sjoadalen juni 2018 Foto Kristin Vigander Lom juni 2018